Georgi Stankov

30 август 2009

Черничевци, загинали в Първата световна война

автор: Georgi Stankov

Трима черничевци са загинали в Първата световна война за освобождението на поробените братя в Македония. През 1917г. на южния фронт, при завоя на река Черна, със смъртта на храбрите падат младши подофицер Вълчо Ив. Калайджиев и редниците Стоян Иванов Гинев и Никола П. Иванов.

Паметната плоча на загиналите черничевци

Паметната плоча на тримата черничевци е поставена вдясно от входа на селската черква "Св. Атанасий". Нямам информация през коя година е направена плочата, но със сигурност е след 1931г., когато селото получава сегашното си име (вместо османското Дутли), и преди 1945г., когато правописната реформа на ОФ премахва буквите голям юс (Ѫ), ят (Ѣ) и отменя изписването на буквата ъ в края на думата.
Все още не сме намерили данни и за това колко наши войници са били мобилизирани и в коя военна част са служили.

Няма коментари:

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin