Georgi Stankov

06 декември 2009

За махалите в Черничево

автор: Georgi Stankov


Използвай стрелките и плюса горе вляво, за да видиш Черничево още по-отблизо!
View Larger Map

Махалата - най-малката мерна единица за поселение. Черничево е заселено от векове, но едва ли винаги е било едно и също. Понякога идвали нови хора и се заселвали, други са заминавали, трети са оставали, четвърти са се размножавали дотам, че старата махала им била тясна и тогава се отделяли в нова.
Не знаем какво е било движението на хората в Черничево, нито коя махала кога точно се е заселила. Нека видим кои и какви са били махалите в началото на XX век.

Списък на махалите в с.Черничево:

Бърчиновска
Както името казва, махалата е на бърчина. По-важното е, че в нея е старата потомствена къща на рода Толоеви.


Гиньовска
В тази махала живее Иван Николов Петков (всеизвестен като "Вазов") от Гиньовския род. Той е една от легендите на селото - участвал във Втората световна война, раняван, награждаван с медали.Горна


Джамийска
В северната част на селото. През нея се минава на идване от Крумовград. В нея се намира селската джамия.

Долна
От тази махала е една моя прабаба от Хаджимарковския род. Под махалата има старо християнско гробище и параклис.


Илучовска

Георги Митринов от гр.Смолян (родопски етнограф, чийто род е от с.Славейно) дава интересна хипотеза за името на тази българомохамеданска махала: "Името е интересно, защото илуче в Средните и Източните Родопи назовават турците. Но тъй като за българите християни по време на османското владичество верската принадлежност се е отъждествявала с народностната, и българите мохамедани в по-старо време са били определяни като турци. Интересно че се е запазило тук това название, защото оттатък границата нашите хора назовават турците гаджале."


Караасанова


Кирчова
Забележително е, че тази махала с мюсюлманско население от векове носи християнско име - на някой си Кирчо. Според едно устно предание, предавано сред християните в Черничево, преди незнайно колко години двама братя разделили съдбите си. Единият брат - Кирчо - приел исляма и с потомците си създал Кирчовата махала. Другият брат - Гиньо - останал християнин и на него била наречена Гиньовската махала. Преданието е записано от Георги Попаянов в труда му "Народностенъ ликъ на Западна Тракия" (издание на Културно-благотворително дружество "Тракия", Бургас, 1942г.).


Колаковска
"Колак" е малка питка. В тази махала е къщата на рода Раеви (Георги Раев е убит от башибозуците през 1913г. Повече за това прочети тук >>>). Тук живеят също и Балабановци. Тук през 50-те години на 20в. се преместили от Райчовската махала дядо и баба.


Османбашова


Райчовска
Тук е била старата къща на моя род, тук все още расте и една прастара круша.


*********
Всяка една информация за родовете, които са живели или все още живеят в тия махали, е добра дошла!
*********
В Google Earth има сателитна снимка, която дава обща представа за разположението на селището, Отделните махали трудно се различават, особено от орлов поглед. Имам идея в бъдеще е сами да си направим подробна карта на махалите, на местностите и на всички малки и големи забележителности около селото.
---------------------------------------------------

Няма коментари:

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin