Georgi Stankov

11 октомври 2008

Част от землището на Черничево - в защитена зона от Натура 2000

автор: Georgi Stankov


Бяла река
е първата обявена зона от екологичната мрежа "НАТУРА 2000" в Източните Родопи. Площта на защитената местност е над 446 хиляди декара. В нея са включени землища от общините Крумовград и Ивайловград. Бяла река извира в землището на Черничево.
На територията на "Бяла река" се наблюдават два от деветте установени у нас ограничени видове птици, които са характерни за средиземноморската зона - големият маслинов присмехулник и белочелата сврачка.

В новата зона ще се опазват и поддържат местообитания на защитени и застрашени от изчезване видове птици, като тези находища на видовете са едни от малкото у нас и единствените в Източните Родопи. В района на Бяла река има хабитати на черна каня, морски орел, египетски, белоглав и черен лешояд, царски орел, белогърб кълвач.

Съгласно новото еко-законодателство, в границите на защитената зона няма да може да се залесяват съществуващите ливади и пасища, както и да се превръщат в обработваеми земи и трайни насаждения. Сред забраните е и ограничението да се извършва корекция на речните корита извън населените места, както и отводняването и пресушаването на разливи и други влажни зони.

1 коментар:

Анонимен каза...

Браво! Дано всичко, което е установено като правила и забрани, се спазва! Че нали знаеш - у нас бързо разваляме хубавите работи. Аз лично съм виждала наживо лешояд (не знам от кой вид), докато живеех в Момчилград. Респектираща птица е. И сега, като бяхме там, питах дали се виждат още лешояди. Оказа се, че не са изчезнали. Което пък ме зарадва.
От беглите ми познания по биология знам, че те са особено ценни за природата и се радвам, че ти изброяваш няколко вида, обитаващи вашия район.
Ще пуснеш ли снимки, при възможност?

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin