Georgi Stankov

09 август 2007

Долмените в местността "Хамбардере" край Черничево

(Забележка: Оригиналната статия е от 2007. В края на 2014г. добавих още снимки и видео.)

Когато заговорим за тракийска древност, Черничево има особено място в разговора. В една своя книжка археологът Николай Овчаров посочи района на Черничево като място на едни от най-старинните останки на тракийската материална култура. Вярно, Черничево няма рисувани гробници, златни съкровища и монументални комплекси. Но си има долмени, и то какви! Какво знаем за тях?

На Първия международен симпозиум "Севтополис", провел се в гр.Казанлък от 4 до 8 юни 1993г. под надслов "Надгробните могили в Югоизточна Европа", българският учен доц. Георги Нехризов представя доклада "Могилните некрополи в Източните Родопи". Според автора, в Източните Родопи са обособени три зони с долмени - северна, централна и южна, - "отличаващи се по степента на наситеност с надгробни могили и хронологическите рамки на използването им."

Долмен от Хамбардере. Моя фотография от юли 2006г.
Към южния район спада и нашето славно село Черничево, както и в селата Руса, Катрония и Кила, намиращи се в най-северните кътчета на Гърция. Районът, посочва Г. Нихризов, подобно на другите два, е изграден "изцяло от метаморфни скали - гнайси, шисти, амфиболити, които са значително тектонски напукани. Климатът е много добре изразен континентално-средиземноморски със зимен максимум на валежите." 

Същият долмен, декември 2014г. Стилистично некрополите в българската част са идентични на некрополите в гръцката част на южните Родопи. "Долмените са изградени от по четири плочи-шисти и са били покрити с друга, те са еднокамерни, в отделни случаи с оформено преддверие, при някои върху пода също е поставена плоча. Някои от тях имат малък отвор, изсечен странично на източната къса страна."

Също така, в някои от тях са намерени парчета от керамика и други археологически находки. Смята се, че се некрополите в южните Родопи са изградени през края на първия и през втория период на ранножелязната епоха (това значи, че са над 3000-годишни! Те са връстници минимум на Троянската война, а вероятно и на времето на Орфей).

И най-важното: според г-н Нехризов, долмените в най-северните части на Гърция и в района на Черничево са особен тип тракийски долмени, които се отличават от тези в по-северните части на Родопите, в Сакар и в Странджа. Той смята, че има основание да се говори за обособяването на източнородопските долмени в отделен тип на тракийските долмени. Според мен, най-вероятно в тази част на Родопите е живяло отделно тракийско племе, което е създало своя по-особена конструктивна традиция в изграждането на долмени.

Пълният текст на доклада е достъпен тук.

С бр.65 на Държавен вестник от 1994г., археологическият обект "Некропол от долмени - м.Хамбардере" е обявен за паметник на културата от национално значение. 

Фотографиите в статията са от м."Хамбардере." Посетих я през лятото на 2006г. и направих няколко снимки. На горната снимка ясно се вижда страничният отвор, за който споменава Нехризов. 

Повече мои снимки на долмените: 


Най-запазеният долмен, фотография от декември 2014г. 
И за финал: видео от Хамбардере, записано през декември 2014г.:

Няма коментари:

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin